חדוו"א 2 - תשע"ט
ביולוגיה חישובית

תרגילי בית

תרגיל בית 1 תאריך הגשה 5.3.19

פתרון

תרגיל בית 2 תאריך הגשה 12.3.19

פתרון

תרגיל בית 3 תאריך הגשה 19.3.19

פתרון

תרגיל בית 4 תאריך הגשה 26.3.19 ניתן להגיש במייל עד ל 28.3.19

פתרון

תרגיל בית 5 תאריך הגשה 2.4.19

פתרון

תרגיל בית 6 תאריך הגשה 2.4.19

פתרון

תרגיל בית 7 תאריך הגשה 30.4.19

פתרון

תרגיל בית 8 תאריך הגשה 7.5.19

פתרון

תרגיל בית 9 תאריך הגשה 14.5.19

פתרון

תרגיל בית 10 תאריך הגשה 28.5.19

פתרון

תרגיל בית 11 תאריך הגשה 11.6.19

פתרון

תרגיל בית 12 - לא להגשה

פתרון

 .