חדוו"א 2 תש"פ
ביולוגיה חישובית

הודעות

לבקשתכם שיעור חזרה יתקיים ביום רביעי 29.7.20 בשעה 13:00 במקום מה שפורסם קודם.

הארכת זמן: סטודנט הזכאי להארכת זמן מקבל אוטומטית את הארכה במודל. מומלץ לבדוק בסימולציה. 

המבחן יתקיים במודל. העליתי למודל סימולציה עם מבנה זהה למבנה המבחן. לשאלות ניתן לפנות אליי במייל cohene324@gmail.com או לטלפון 0522729587

מומלץ לפתור את הסימולציה לפחות שלושה ימים לפני הבחינה ולפנות אליי במידה ויש שאלות.

הנושא משוואות דיפרנציאליות לא יופיע.

מהלך המבחן

משך המבחן: שעתיים + חצי שעה פעולות טכניות

חובה להיכנס לזום במהלך המבחן https://zoom.us/j/3659792999 על מנת לאפשר לנו להודיע הודעות כלליות לכלל הנבחנים. 

אין צורך להפעיל מצלמה ואין אפשרות לשאול שאלות בזום. 

אני אוכל להיות זמין רק בחלקים קטנים מהבחינה ולא אוכל לתת מענה. לשאלות בזמן המבחן יש לשלוח מייל למתרגל yosefza@walla.co.il. 

מבנה המבחן

המבחן כולל חמש שאלות ללא בחירה כל שאלה מזכה ב 20 נקודות

להלן חלוקת הנושאים שיכולים להופיע בכל שאלה:

שאלה 1

נגזרת, לופיטל, חקירת פונקציות

שאלה 2

משפט ערך הביניים, משפט רול, משפט ערך הממוצע של לאגרנג' ושל קושי

שאלה 3

אינטגרלים כולל אינטגרלים מוכללים

שאלה 4

התכנסות נקודתית והתכנסות במידה שווה

שאלה 5

פולינום טיילור ומקלורן וטור טיילור ומקלורן הרצאה                    תגבורים

הרצאה 1                               תגבור 1 - לוח    

הרצאה 1 - לוח                       תגבור 1 - צילום השיעור

הרצאה 2

הרצאה 2 - לוח                       תגבור 2 - לוח

הרצאה 2 - צילום השיעור        תגבור 2 - צילום השיעור

הרצאה 3   

הרצאה 3 - לוח                    תגבור 3 - לוח 

הרצאה 3 - צילום השיעור     תגבור 3 - צילום השיעור

הרצאה 4                            

הרצאה 4 - לוח                    תגבור 4 - לוח 

הרצאה 4 - צילום השיעור     תגבור 4 - צילום השיעור

הרצאה 5

הרצאה 5 - לוח                    תגבור 5 - לוח

הרצאה 5 - צילום השיעור     תגבור 5 - צילום השיעור 

הרצאה 6                            תגבור 6 - לוח

הרצאה 6 - לוח                   תגבור 6 - צילום השיעור 

הרצאה 6 - צילום השיעור

הרצאה 7                           תגבור 7 - לוח

הרצאה 7 - לוח                   תגבור 7 - צילום השיעור 

הרצאה 7 - צילום השיעור

הרצאה 8                            תגבור 8 צילום השיעור

הרצאה 8 - צילום של הלוח   תגבור 8 - לוח

הרצאה 8 - צילום השיעור

הרצאה 9                          תגבור 9 לוח

הרצאה 9 - צילום של הלוח תגבור 9 צילום השיעור 

הרצאה 9

הרצאה 10                           תגבור 10 לוח

הרצאה 10 - צילום של הלוח  תגבור 10 צילום השיעור

הרצאה 10 - צילום השיעור

הרצאה 11                          תגבור 11 לוח 

הרצאה 11 - צילום של הלוח תגבור 11 צילום השיעור 

הרצאה 11 - צילום השיעור

הרצאה 12

הרצאה 12 - צילום של הלוח      שיעור חזרה

הרצאה 12 - צילום השיעור        שיעור חזרה - לוח 

הרצאה 13

הרצאה 13 - צילום של הלוח

הרצאה 13 - צילום השיעור

תרגילי בית

תרגיל בית 1 - הגשה עד 24.3.20   פתרון

תרגיל בית 2 - הגשה עד 31.3.20   פתרון

תרגיל בית 3                                  פתרון

תרגיל בית 4 - הגשה עד 28.4.20   פתרון

תרגיל בית 5 - הגשה עד 12.5.20   פתרון

תרגיל בית 6 - הגשה עד 19.5.20

תרגיל בית 7 - הגשה עד 26.5.20

תרגיל בית 8 - הגשה עד 2.6.20

תרגיל בית 9 - הגשה עד 9.6.20


 .