מתמטיקה תיכונית 1 - תשפ"א           

סילבוס

הודעות

מועד א

פתרון מועד א

הפתרונות לכל התרגילים יועלו ביום חמישי 

בונוסים: הבונוס המקסימלי שאפשר לקבל בקורס הוא 6 נקודות.

בוחן: 

60 - 75 מזכה בנקודה אחת

76 - 90 מזכה בשתי נקודות

91 - 100 מזכה בשלוש נקודות

הגשת תרגילים

שימו לב: ישנה הוראה מהנהלת האוניברסיטה להקל בהגשת תרגילים עבור סטודנטים עם ילדים. 

על מנת לקבל את ההקלה כפי שתוצג פה יש להציג למתרגלת ספח ת.ז. הכולל את הילדים.

הגשת 3- 5 תרגילים מזכה בנקודה אחת.   

הגשת 6 - 8 תרגילים מזכה בשתי נקודות.

הגשת 9 תרגילים מזכה בשלוש נקודות

סטודנטים עם ילדים

הגשת 2- 4 תרגילים מזכה בנקודה אחת.   

הגשת 5 - 7 תרגילים מזכה בשתי נקודות.

הגשת 8 - 9 תרגילים מזכה בשלוש נקודות

מבנה המבחן הסופי.

משך המבחן שלוש שעות והוא יתקיים במערכת מודל. אין להיעזר בחומר עזר מלבד דף נוסחאות למבחן.

במבחן חמש שאלות יש לענות על ארבע שאלות וכל שאלה מזכה ב 25 נקודות. 

שאלה 1 - גיאומטריה אנליטית ללא היפרבולה

שאלה 2 - גיאומטריה אנליטית ללא היפרבולה

שאלה 3 - בעיות הספק

שאלה 4 - סדרות 

שאלה 5 - גיאומטריה ללא מעגל

במבחן יופיעו שני סעיפי בונוס. כל סעיף מזכה ב 5 נקודות. שימו לב: על מנת לקבל את הבונוס יש לעבור את המבחן ללא התחשבות בסעיפי בונוס, ולכן חשוב לפתור את הסעיפי בונוס רק לאחר שסיימתם את המבחן.

בהצלחה!!!

ספר חינמי בגיאומטריה אנליטית

טיוטת התכנית החדשה בחטיבה העליונה

תרגילי בית


תרגיל 1                          פתרון

תרגיל 2                          פתרון                   

תרגיל 3                          פתרון

תרגיל 4 (מתוקן)              פתרון

תרגיל 5

תרגיל 6 חלק א                פתרון תרגיל 6

תרגיל 6 חלק ב

תרגיל 7                           פתרון

תרגיל 8                           פתרון

תרגיל 9                           פתרון 

תרגיל 10                         פתרון

 .