מתמטיקה תיכונית 1 - תשע"ט           

סילבוס

הודעות

רשימת משפטים למבחן - מעודכן

תרגילי בית יש להגיש למייל ahmad82m@yahoo.com או אפשרות למסור בשיעור ( מה שיימסר לא יוחזר)

בוחן

פתרון בוחן

שעות קבלה לפני המבחן - 10.2.19 יום ראשון 15:00-17:00

 .