חדוו"א 1
ביולוגיה חישובית

סילבוס

הודעות

שיעור חזרה לוח

שיעור חזרה הקלטה

מבנה המבחן: 

משך המבחן - שעתיים. 

שימו לב: בשנים קודמות המבחן נמשך שלוש שעות, הסמסטר הוחלט שרוב הבחינות יוגבלו לשעתיים וגם נקצר את המבחן עצמו כאשר כל שאלה תכלול סעיף אחד בלבד.

המבחן יתקיים במערכת תומקס.

אין להיעזר בחומר עזר מלבד הדף נוסחאות שיצורף למבחן

במבחן יהיו חמש שאלות כל שאלה מזכה ב 20 נקודות:

שאלה 1 - סדרות

שאלה 2 - תת סדרה

שאלה 3 - טורים

שאלה 4 - פונקציות

שאלה 5 - סדרות/טורים שימוש בגבול מבחנים משנים קודמות 

תשפ מועד א

תשעט מועד א השאלות הבאות לא רלוונטיות לסמסטר 1א, 3ב, 4ב, 5

תשעט מועד ב השאלות הבאות לא רלוונטיות לסמסטר 1א, 4, 5

תשעח מועד א השאלות הבאות לא רלוונטיות לסמסטר 1, 5

תשעח מועד ב השאלות הבאות לא רלוונטיות לסמסטר 1, 4ב, 5

הרצאות

הרצאה 1

הרצאה 1 לוח                              תגבור 1 לוח

הרצאה 1 + תגבור 1 הקלטה
 
הרצאה 2    

הרצאה 2 לוח                              תגבור 2 לוח
 
הרצאה 2 + תגבור 2 הקלטה    

הרצאה 3    
 
הרצאה 3 לוח                             תגבור 3 לוח  

הרצאה 3 + תגבור 3 הקלטה   

הרצאה 4

הרצאה 4 לוח                             תגבור 4 לוח

הרצאה 4 + תגבור 4 הקלטה

הרצאה 5

הרצאה 5 לוח                             תגבור 5 לוח

הרצאה 5 + תגבור 5 הקלטה

הרצאה 6

הרצאה 6 לוח                             תגבור 6 לוח

הרצאה 6 + תגבור 6 הקלטה

הרצאה 7

הרצאה 7 לוח                             תגבור 7 לוח

הרצאה 7 הקלטה חלק א

הרצאה 7 הקלטה חלק ב 

תגבור 7 הקלטה

הרצאה 8

הרצאה 8 לוח                             תגבור 8 לוח

הרצאה 8 הקלטה

תגבור 8 הקלטה

הרצאה 9

הרצאה 9 לוח                              תגבור 9 לוח

הרצאה 9 הקלטה

תגבור 9 הקלטה

הרצאה 10

הרצאה 10 לוח                           תגבור 10 לוח

הרצאה 10 הקלטה

תגבור 10 הקלטה

הרצאה 11

הרצאה 11 לוח                           תגבור 11 לוח

הרצאה 11 הקלטה

תגבור 11 הקלטה

הרצאה 12                                 

הרצאה 12 לוח                           תגבור 12 לוח

הרצאה 12 הקלטה

תגבור 12 הקלטה

הרצאה 13

הרצאה 13 לוח                            תגבור 13 לוח

הרצאה 13 הקלטה

תגבור 13 הקלטה

תרגילי בית

תרגיל בית 1                            פתרון

תרגיל בית 2                            פתרון

תרגיל בית 3                            פתרון

תרגיל בית 4                            פתרון

תרגיל בית 5                            פתרון

תרגיל בית 6                            פתרון

תרגיל בית 7                            פתרון

תרגיל בית 8                            פתרון

תרגיל בית 9                            פתרון

תרגיל בית 10                          פתרון

תרגיל בית 11                          פתרון 

תרגיל בית 12                          פתרון

תרגיל בית 13

תרגיל בית 14

 .