בדידה - תשע"ט
הרחבת הסמכה למורים


תרגילי בית

תרגיל בית 1 - תאריך הגשה 5.3.19

פתרון

תרגיל בית 2 - תאריך הגשה 12.3.19

פתרון

תרגיל בית 3 - תאריך הגשה 19.3.19

פתרון

תרגיל בית 4 - תאריך הגשה 26.3.19 (ללא שאלה 4)

פתרון

תרגיל בית 5 - לא להגשה

פתרון

תרגיל בית 6 - תאריך הגשה 7.5.19

פתרון

תרגיל בית 7 - תאריך הגשה 14.5.19

פתרון

תרגיל בית 8 - תאריך הגשה 21.5.19

פתרון

תרגיל בית 9 - תאריך הגשה 28.5.19

פתרון

תרגיל בית 10 - תאריך הגשה 4.6.19

פתרון

תרגיל בית 11 - תאריך הגשה 11.6.19

פתרון

תרגיל בית 12 עדכון - תאריך הגשה 18.6.19

 .