בדידה - תש"פ
הרחבת הסמכה למורים

הודעות

מופיע מבחן סימולציה במודל. מומלץ לעבור על הסימולציה לפחות שלושה ימים לפני תאריך המבחן.

אנחנו נפתור את הסימולציה בשיעור חזרה שיתקיים ביום ראשון 19.7.20 בשעה 19:00.

לשאלות ניתן לפנות אליי במייל cohene324@gmail.com או לטלפון 0522729587 עדיף בהודעה.

שיעור חזרה

מבחן לדוגמה 1 - משך המבחן: שעתיים. אין חומר עזר.

שיעור חזרה של עידו כולל פתרון מלא של מבחן לדוגמה 1 ופתרון שאלה 3 ממבחן לדוגמה 2

מבחן לדוגמה 2

פתרון מבחן לדוגמה 2

מבחן לדוגמה 3 - מתוקן. הוחלף ב 15.7

פתרון מבחן לדוגמה 3

תרגילי בית

תרגיל בית 1 - מתוקן        פתרון

תרגיל בית 2                    פתרון

תרגיל בית 3                    פתרון

תרגיל בית 4                    פתרון

תרגיל בית 5                    פתרון

תרגיל בית 6                    פתרון

תרגיל בית 7                    פתרון

תרגיל בית 8                    פתרון

תרגיל בית 9                    פתרון

תרגיל בית 10                  פתרון 

תרגיל בית 11                  פתרון

תרגיל בית 12                  פתרון

 .